image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Giám sát việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

Chiều ngày 29/3, Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa xã hội- HĐND tỉnh Phú Yên do bà Đặng Thị Hồng Nga, Trưởng Ban Kinh tế xã hội- HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND thành phố Tuy Hòa về công tác quản lý nhà nước trong việc bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị các di tích lịch sử- văn hóa, danh thắng; công tác duy tu, bảo dưỡng, quản lý các di tích lịch sử- văn hóa, danh thắng phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, giai đoạn 2020-2022.

anh tin bai

Quang cảnh buổi giám sát

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Tuy Hòa có 14 di tích được xếp hạng gồm 01 di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt (Tháp Nhạn), 02 di tích quốc gia (Lẫm Phú Lâm, di tích Đài tưởng niệm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968) và 11 di tích cấp tỉnh. Có 25 di tích đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Luật di sản văn hóa được đưa vào Danh mục kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên được đề nghị công nhận.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, giai đoạn 2020-2022, thành phố đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện quản lý nhà nước đối với bảo tồn phát huy hiệu quả giá trị các di tích lịch sử-văn hóa, danh thắng; chú trọng công tác duy tu, bảo dưỡng, quản lý các di tích lịch sử- văn hóa, danh thắng phục vụ du lịch ở địa phương, nhất là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân trong việc tham gia bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh. Việc tổ chức các Lễ hội, các hoạt động gắn với phát triển du lịch tại di tích giúp cho việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực di tích còn hạn chế, một số di tích còn nhiều hạng mục chưa được đầu tư, công tác triển khai tổ chức cắm mốc giới khu vực bảo vệ các di tích cấp tỉnh còn chậm, công tác xã hội hóa về đầu tư, phát huy giá trị di tích còn hạn chế….

Thay mặt Đoàn giám sát, bà Đặng Thị Hồng Nga- Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố Tuy Hòa trong việc quản lý, bảo tồn, duy tu các di tích lịch sử - văn hoá, danh thắng…. Bà đề nghị trong thời gian đến, UBND thành phố Tuy Hoà tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa; Quy chế quản lý và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; đẩy mạnh  công tác kiểm tra, quản lý đất đai khu vực bảo vệ di tích được giao quản lý, kịp thời phối hợp các cấp, ngành có liên quan xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai; thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường các di tích lịch sử, danh thắng. Phối hợp với cơ quan chức năng lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích cấp tỉnh, quốc gia được giao quản lý đảm bảo đúng quy định./.

Tin và ảnh:Trang Diễm

Tin mới
Tin nổi bật
QR