image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 3,633
  • Trong tuần: 21,158
  • Tất cả: 1,630,046
Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Sáng ngày 25/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và một số văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo hình thức trực tuyến đến các địa phương trong tỉnh.

anh tin bai

 

Dự hội nghị tại Tỉnh ủy có các đồng chí: Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành và Ủy viên UBKT các đảng bộ trực thuộc.

Tại điểm cầu thành phố Tuy Hòa có các đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa; Huỳnh Ngọc Oánh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Hội nghị đã nghe Ủy viên UBKT Trung ương Cao Văn Thống quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định gồm 4 chương, 58 điều, thay thế cho Quy định 102, ngày 15/11/2017 và Quy định 07, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Các điểm mới của Quy định tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với các vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhằm mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không muốn và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và nhất là người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị khi UBKT Trung ương ban hành. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát Quy định 69-QĐ/TW để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đảm bảo tính nghiêm minh của Đảng, nhưng cũng thể hiện được tính nhân văn trong quá trình áp dụng quy định này.

 Tin & ảnh: Thanh Huy

Tin mới
Tin nổi bật
QR