image banner
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
 • Thành ủy
  • Thường trực Thành ủy
  • Văn phòng Thành ủy
  • Ban Tổ chức
  • Ban Dân Vận
  • Ban Tuyên Giáo
  • Ủy ban kiểm tra
 • HĐND Thành phố
  • Thường trực HĐND Thành phố
  • Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố
  • Ban Pháp chế HĐND Thành phố
 • UBND Thành phố
  • Lãnh đạo UBND thành phố
  • Ủy viên UBND Thành phố
 • Các phòng ban chuyên môn
  • Phòng nội vụ
  • Thanh tra
  • Phòng Giáo dục và đào tạo
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Phòng Văn hóa và Thông tin
  • Phòng Quản lý đô thị
  • Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Phòng Tài chính - Kế hoạch
  • Phòng Kinh tế
  • Phòng Tư pháp
  • Văn phòng HĐND và UBND thành phố
 • Các cơ quan chức năng khác
  • Ban Quản Lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất
  • Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích thành phố
  • Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố
 • UBND phường, xã
  • UBND phường 1
  • UBND phường 2
  • UBND phường 3
  • UBND phường 4
  • UBND phường 5
  • UBND phường 6
  • UBND phường 7
  • UBND phường 8
  • UBND phường 9
  • UBND phường Phú Lâm
  • UBND phường Phú Thạnh
  • UBND phường Phú Đông
  • UBND xã Bình Ngọc
  • UBND xã Bình Kiến
  • UBND xã Hòa Kiến
  • UBND xã An Phú
Phòng Kinh tế
STT Họ Và Tên Thông tin
1
Ông Nguyễn Hữu Chiến
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:0912902588
Email:nguyenhuuchien@phuyen.gov.vn
2
Ông Lê Thành Thoại
Chức danh:Phó trưởng phòng
Điện thoại:0984424444
Email:lethanhthoai@phuyen.gov.vn
3
Bà Nguyễn Thị Thùy Vân
Chức danh:Phó trưởng phòng
Điện thoại:0905330102
Email:nguyenthithuyvan@phuyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

1. Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Tuy Hòa có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố Tuy Hòa thực hiện việc quản lý nhà nước ở địa phương về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợil thủy sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muốn; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với các ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; công thương; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thành phố và theo qui định của pháp luật.

2. Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND thành phố Tuy Hòa; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

QR