image banner
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
13488/UBND
Ngày bắt đầu: 08/09/2021
Ngày kết thúc: 14/09/2021
Lượt xem:1471
23490/UBND
Ngày bắt đầu: 08/09/2021
Ngày kết thúc: 12/09/2021
Lượt xem:1321
33489/UBND
Ngày bắt đầu: 08/09/2021
Ngày kết thúc: 12/09/2021
Lượt xem:1679
43014/UBND
Ngày bắt đầu: 09/08/2021
Ngày kết thúc: 07/09/2021
Lượt xem:605
QR