image banner
Thống kê truy cập
 • Đang online: 26
 • Hôm nay: 1,849
 • Trong tuần: 14,655
 • Tất cả: 2,407,270
 • Thành ủy
  • Thường trực Thành ủy
  • Văn phòng Thành ủy
  • Ban Tổ chức
  • Ban Dân Vận
  • Ban Tuyên Giáo
  • Ủy ban kiểm tra
 • HĐND Thành phố
  • Thường trực HĐND Thành phố
  • Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố
  • Ban Pháp chế HĐND Thành phố
 • UBND Thành phố
  • Lãnh đạo UBND thành phố
  • Ủy viên UBND Thành phố
 • Các phòng ban chuyên môn
  • Phòng nội vụ
  • Thanh tra
  • Phòng Giáo dục và đào tạo
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Phòng Văn hóa và Thông tin
  • Phòng Quản lý đô thị
  • Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Phòng Tài chính - Kế hoạch
  • Phòng Kinh tế
  • Phòng Tư pháp
  • Văn phòng HĐND và UBND thành phố
 • Các cơ quan chức năng khác
  • Ban Quản Lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất
  • Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích thành phố
  • Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố
 • UBND phường, xã
  • UBND phường 1
  • UBND phường 2
  • UBND phường 3
  • UBND phường 4
  • UBND phường 5
  • UBND phường 6
  • UBND phường 7
  • UBND phường 8
  • UBND phường 9
  • UBND phường Phú Lâm
  • UBND phường Phú Thạnh
  • UBND phường Phú Đông
  • UBND xã Bình Ngọc
  • UBND xã Bình Kiến
  • UBND xã Hòa Kiến
  • UBND xã An Phú
Phòng Tài nguyên và Môi trường
STT Họ Và Tên Thông tin
1
Ông Nguyễn Hữu Chiến
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:0912902588
Email:nguyenhuuchien@phuyen.gov.vn
2
Bà Nguyễn Thị Bích Dy
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:0985319798
Email:nguyuenthibichdy@phuyen.gov.vn
3
Nguyễn Thị Xuân Đào
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:0903568918
Email:nguyenthixuandao@phuyen.gov.vn
4
Bà Bùi Thị Mỹ Linh
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:0946846690
Email:buithimylinh@phuyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

QR