image banner
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
 • Thành ủy
  • Thường trực Thành ủy
  • Văn phòng Thành ủy
  • Ban Tổ chức
  • Ban Dân Vận
  • Ban Tuyên Giáo
  • Ủy ban kiểm tra
 • HĐND Thành phố
  • Thường trực HĐND Thành phố
  • Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố
  • Ban Pháp chế HĐND Thành phố
 • UBND Thành phố
  • Lãnh đạo UBND thành phố
  • Ủy viên UBND Thành phố
 • Các phòng ban chuyên môn
  • Phòng nội vụ
  • Thanh tra
  • Phòng Giáo dục và đào tạo
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Phòng Văn hóa và Thông tin
  • Phòng Quản lý đô thị
  • Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Phòng Tài chính - Kế hoạch
  • Phòng Kinh tế
  • Phòng Tư pháp
  • Văn phòng HĐND và UBND thành phố
 • Các cơ quan chức năng khác
  • Ban Quản Lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất
  • Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích thành phố
  • Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố
 • UBND phường, xã
  • UBND phường 1
  • UBND phường 2
  • UBND phường 3
  • UBND phường 4
  • UBND phường 5
  • UBND phường 6
  • UBND phường 7
  • UBND phường 8
  • UBND phường 9
  • UBND phường Phú Lâm
  • UBND phường Phú Thạnh
  • UBND phường Phú Đông
  • UBND xã Bình Ngọc
  • UBND xã Bình Kiến
  • UBND xã Hòa Kiến
  • UBND xã An Phú
Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích thành phố
STT Họ Và Tên Thông tin
1
Ông Phan Văn Khoa
Chức danh:Giám đốc
Điện thoại:0903567167
Email:phanvankhoa@phuyen.gov.vn
2
Ông Lê Khắc Sinh
Chức danh:Phó Giám đốc
Điện thoại:0914140163
Email:lekhacsinh@phuyen.gov.vn
3
Ông Trần Trung Tâm
Chức danh:Phó Giám đốc
Điện thoại:0912753906
Email:trantrungtam@phuyen.gov.vn
4
Ông Lê Ngọc Phú
Chức danh:Phó Giám đốc
Điện thoại:0703812344
Email:lengocphu@phuyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

I. CHỨC NĂNG:

Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích trực thuộc UBND thành phố Tuy Hòa có chức năng thực hiện cung cấp các dịch vụ công ích cơ bản, thiết yếu cho người dân và cộng đồng trên các lĩnh vực: Công viên biển; Quảng trường 01/4; hoạt động dịch vụ chợ Tuy Hòa và chợ Phường 7; hoạt động dịch vụ bến xe; hoạt động dịch vụ nghĩa trang; nhà hỏa táng; thoát nước thải; điện chiếu sáng công cộng; lò mổ gia súc, gia cầm; cứu hộ bờ biển và các nhiệm vụ khác do UBND thành phố Tuy Hòa giao theo quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện đấu thầu, đặt hàng và giao kế hoạch; quản lý, tiến độ thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích do UBND thành phố quản lý.

II. NHIỆM VỤ:

1. Quản lý khối lượng, chất lượng thực hiện các dịch vụ công ích do UBND thành phố Tuy Hòa quản lý, bao gồm:

Quản lý, khai thác các hoạt động dịch vụ Công viên biển; Quảng trường 01/4; hoạt động dịch vụ chợ Tuy Hòa và chợ Phường 7; hoạt động dịch vụ bến xe; hoạt động dịch vụ nghĩa trang; nhà hỏa táng; thoát nước thải; điện chiếu sáng công cộng; lò mổ gia súc, gia cầm; cứu hộ bờ biển trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động dịch vụ công ích khác.

2. Lập khối lượng và dự toán chi phí dịch vụ công ích hàng năm hoặc khối lượng bổ sung, phát sinh đột xuất theo yêu cầu của UBND thành phố trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tổ chức nghiệm thu và xác định giá trị khối lượng hoàn thành, thực hiện việc thanh quyết toán theo đúng quy định đối với hợp đồng được UBND thành phố ủy quyền hoặc tham mưu UBND thành phố ký kết.

4. Lập đơn giá mới hoặc điều chỉnh đơn giá cho phù hợp tình hình thực tế trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

5. Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

6. Tham mưu UBND thành phố đề xuất mức thu các loại giá dịch vụ công ích và tổ chức thu các loại giá thuộc thẩm quyền.

7. Quản lý viên chức, nhân viên, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

QR