image banner
Thống kê truy cập
 • Đang online: 40
 • Hôm nay: 1,983
 • Trong tuần: 14,789
 • Tất cả: 2,407,404
 • Thành ủy
  • Thường trực Thành ủy
  • Văn phòng Thành ủy
  • Ban Tổ chức
  • Ban Dân Vận
  • Ban Tuyên Giáo
  • Ủy ban kiểm tra
 • HĐND Thành phố
  • Thường trực HĐND Thành phố
  • Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố
  • Ban Pháp chế HĐND Thành phố
 • UBND Thành phố
  • Lãnh đạo UBND thành phố
  • Ủy viên UBND Thành phố
 • Các phòng ban chuyên môn
  • Phòng nội vụ
  • Thanh tra
  • Phòng Giáo dục và đào tạo
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Phòng Văn hóa và Thông tin
  • Phòng Quản lý đô thị
  • Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Phòng Tài chính - Kế hoạch
  • Phòng Kinh tế
  • Phòng Tư pháp
  • Văn phòng HĐND và UBND thành phố
 • Các cơ quan chức năng khác
  • Ban Quản Lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất
  • Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích thành phố
  • Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố
 • UBND phường, xã
  • UBND phường 1
  • UBND phường 2
  • UBND phường 3
  • UBND phường 4
  • UBND phường 5
  • UBND phường 6
  • UBND phường 7
  • UBND phường 8
  • UBND phường 9
  • UBND phường Phú Lâm
  • UBND phường Phú Thạnh
  • UBND phường Phú Đông
  • UBND xã Bình Ngọc
  • UBND xã Bình Kiến
  • UBND xã Hòa Kiến
  • UBND xã An Phú
Thanh tra
STT Họ Và Tên Thông tin
1
Bà Đặng Huỳnh Minh Ngọc
Chức danh:Chánh Thanh tra
Điện thoại:0935675522
Email:danghuynhminhngoc@phuyen.gov.vn
2
Ông Nguyễn Hoàng Út
Chức danh:Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại:0988408208
Email:nguyenhoangut@phuyen.gov.vn
3
Ông Phạm Duy Tài
Chức danh:Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại:0905670905
Email:phamduytai@phuyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

QR