image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

 

Để tiếp tục chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, tránh trường hợp dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.

anh tin bai

        Theo đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải tích cực rà soát các phương án phòng chống dịch, nắm chắc và cập nhật tình hình dịch bệnh, có kế hoạch cụ thể, khả thi, chặt chẽ, bảo đảm chủ động phòng chống dịch trong mọi tình huống.

        Các cơ quan đơn vị, địa phương phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác quản lý dân cư, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình di chuyển của người dân, nhất là người về từ vùng dịch để áp dụng biện pháp phòng dịch phù hợp. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, nhất là việc khai báo y tế và cách ly y tế theo quy định đối với những người từ các địa phương, vùng có dịch về thành phố.

        Tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động giao thông vận tải, vận chuyển hàng hóa để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp. Chú trọng việc tuyên truyền, vận động, huy động nhân dân tham gia, hợp tác, ủng hộ và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Từng người dân phải có trách nhiệm với chính mình, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng, góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh./.

 

Tin & ảnh Thủy Trúc

QR