image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ).

 

Theo báo cáo, năm 2023, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 44-KL/TW của Ban Bí thư và đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Phong trào Toàn dân BVANTQ có bước phát triển; xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, nhiều gương điển hình tiêu biểu. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ.

 

Công tác tuyên truyền được quan tâm, đổi mới, nhất là tuyên truyền trên không gian mạng, phổ biến, giáo dục pháp luật, cảnh báo các thủ đoạn tội phạm, nêu gương người tốt việc tốt, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tích cực của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nổi lên về trật tự xã hội, nhất là ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cho vay lãi nặng, cờ bạc, vũ khí, vật liệu nổ, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

 

Trong năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 324 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 9 vụ so với năm 2022; không để phát sinh tội phạm có tổ chức, băng nhóm hình sự; xảy ra 4 vụ cháy, giảm 4 vụ so với năm 2022, không có thiệt hại về người. Lực lượng công an đã phá nhiều chuyên án, làm rõ hàng chục vụ trộm cắp, cướp giật tài sản được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao và các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09 và Kết luận 44 của Ban Bí thư, năm 2024, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân BVANTQ, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, cơ sở giáo dục, các khu công nghiệp.

 

Đồng thời chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa với hình thức tự phòng, tự bảo vệ, hòa giải ngay từ cơ sở; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ…

 

Theo VĂN LANG/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR