image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Xây dựng lực lượng công an phường điển hình, kiểu mẫu

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng, nhân rộng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023, lộ trình đến năm 2030 theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; xác định rõ vai trò trách nhiệm của MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của phong trào này, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của công an phường theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, nhằm đáp ứng giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường văn minh, an toàn cho Nhân dân tại địa bàn cơ sở. Xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ công an với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”; “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”… Phấn đấu hoàn thành việc xây dựng, nhân rộng công an phường kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh vào năm 2030.

 

Theo VĂN LANG/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR