image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
PHÓNG SỰ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ TUY HÒA NĂM 2023
UBND THÀNH PHỐ TUY HÒA THAM GIA CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2023
Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi tuyên truyền CCHC tỉnh Phú Yên năm 2023; ngày 10/11/2023, Sở Nội vụ có Thông báo số 87/TB-SNV về kết quả bài dự thi đủ điều kiện thực hiện công bố, truyền thông, giới thiệu bài phóng sự dự thi đến mọi người.
Theo đó, UBND thành phố Tuy Hòa có 01 tác phẩm dự thi với hình thức bài phóng sự truyền hình với chủ đề “Thành phố Tuy Hòa Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và đô thị thông minh”
Tin mới
Tin nổi bật
QR