image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
THÔNG BÁO Về số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh Việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1713/UBND-TH ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

UBND thành phố Tuy Hòa thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên trên địa bàn thành phố Tuy Hòa như sau:

1/ Ông Cao Đình Huy – Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, Số điện thoại: 0982670790.

2/ Ông Nguyễn Thái Bình – Trưởng phòng Nội vụ thành phố Tuy Hòa, Số điện thoại: 0914110304.

-  Số điện thoại cố định Phòng Nội vụ: (0257) 3824789; (0257) 3811559.

UBND thành phố Tuy Hòa thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa./.

 

Tin mới
Tin nổi bật
QR