image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đoàn Giám sát Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Tuy Hòa về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Sáng 14/5, Đoàn giám sát 1208 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thanh Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

anh tin bai

Quang cảnh buổi giám sát

Tham dự buổi làm việc, về phía thành phố có các đồng chí: Huỳnh Ngọc Oánh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Đình Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn liên quan; Trung tâm y tế thành phố và lãnh đạo xã An Phú.

anh tin bai

 

anh tin bai

Đoàn giám sát tại TTYT thành phố

Đoàn đã tiến hành giám sát đối  với Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; giám sát công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại Trung  tâm y tế thành phố và xã An Phú.

Thời gian qua, Ban thường vụ Thành ủy đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động. Chỉ đạo UBND thành phố xây dựng Kế hoạch 184 ngày 20/8/2018 về việc thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW được lãnh đạo UBND thành phố thực hiện thông qua kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và qua các cuộc khảo sát của các ban, ngành, địa phương.

anh tin bai

Chủ tịch UBND thành phố Cao Đình Huy phát biểu

Qua gần 7 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân tại địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Thanh Hưng đề nghị Thành ủy Tuy Hòa tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 20-NQ/TW, đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, đoàn thể đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời đề nghị Thành ủy tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

 

Tin và ảnh: Kiều Thơm – Thanh Huy

Tin mới
Tin nổi bật
QR