image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực và trở thành việc làm thường xuyên trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, góp phần hình thành nền tảng tư tưởng, tinh thần, đạo đức, văn hóa trong con người Phú Yên.

anh tin bai

Các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: HÀ MY

Báo Phú Yên phỏng vấn đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về nội dung này.

 

* Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW trên địa bàn tỉnh?

 

- Thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 36-KH/TU, ngày 24/9/2021 và các văn bản triển khai thực hiện gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

 

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo biên soạn chuyên đề, xây dựng và triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kịp thời, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW được chú trọng, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, cơ quan phụ trách từng nhiệm vụ và lộ trình thực hiện.

 

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đáp ứng gắn kết ba nội dung “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

 

Công tác tuyên truyền, nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được thực hiện thường xuyên, liên tục với hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.

 

Nếu như năm 2014, toàn tỉnh có 62 xã miền núi đặc biệt khó khăn, xã nghèo còn khó khăn và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công cho 88 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giúp đỡ; đến nay, còn 23 xã bước đầu phát triển, xã còn khó khăn, xã đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, mô hình này còn góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,87%; làm cho Đảng gắn bó mật thiết hơn với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

 

anh tin bai

 

Nhìn chung, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả; từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, góp sức xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

 

* Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thế nào, thưa đồng chí?

 

- Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”, nhìn thẳng vào hạn chế, yếu kém, không né tránh việc khó và các thách thức; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn với cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, vai trò, tính chủ động, sáng tạo của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày càng đi vào nền nếp, qua đó góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

 

Cùng với đó, công tác tiếp và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc và có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH, đảm bảo cho phát triển KT-XH của địa phương.

 

Bên cạnh đó, hằng quý, tỉnh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, sự chỉ đạo, điều hành của các đồng chí trưởng các sở, ngành khối chính quyền, qua đó thể hiện kết quả nêu gương, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

 

anh tin bai

Tuổi trẻ Phú Yên hát múa về Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu. Ảnh: HÀ MY

* Theo đồng chí, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên cần làm gì để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu?

 

- Đại hội XIII của Đảng xác định: tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ; tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo, nêu gương; đồng thời, khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của Nhân dân.

 

Quán triệt và thực hiện tinh thần đó, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW và các chương trình hành động, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tập trung vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

 

Trên cơ sở nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị xây dựng những nội dung có tính mới, tạo sự đột phá trong làm theo Bác; tiếp tục đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt thường xuyên, định kỳ của chi bộ, hội, đoàn thể và trong các buổi chào cờ Tổ quốc và học tập dưới cờ của cơ quan, đơn vị; xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

 

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị cần chú trọng việc phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo Bác, gắn với các quy định của Đảng về nêu gương; gắn với tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 39-CT/TU, ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Công văn 700-CV/TU, ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thực thi công vụ.

 

Cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, tuyên truyền, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

 

Cùng với đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng về hình thức, trọng tâm về nội dung, phù hợp với đối tượng, liên tục về thời gian; cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị cần chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng việc thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; quan tâm xây dựng, nuôi dưỡng, phát triển các mô hình hay, điển hình tốt, thiết thực gắn với các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu ở các cấp, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu, hy sinh không ngừng vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần tiếp tục học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện và khả năng, cùng nhân lên những điều tốt đẹp làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trở thành nền tảng tinh thần vững chắc.

 

* Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Theo HÀ MY/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR