image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phát triển văn học, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới

Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HÀ MY

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban, ngành, địa phương, đơn vị.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: “Chúng ta phải luôn luôn quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng là: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên; và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội - mà văn học, nghệ thuật là một lĩnh vực rất quan trọng, là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa. Hội nghị tổng kết là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ, làm rõ những nội dung đã làm tốt, những gì còn hạn chế, khuyết điểm, chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, mà cụ thể ở đây là trong việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh theo các chủ trương, định hướng của Đảng và Nghị quyết 23-NQ/TW đã đề ra”.

 

anh tin bai

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW. Ảnh: HÀ MY

Báo cáo tại hội nghị cho biết: 15 năm qua, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 23-NQ/TW; ban hành và thực hiện kịp thời các chương trình, kế hoạch, chủ trương, chính sách về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới ngày càng nâng cao; nhiều địa phương, đơn vị quan tâm đầu tư cho hoạt động sáng tạo phát triển văn học, nghệ thuật. Lực lượng văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh giữ vững được lập trường chính trị, tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng, đoàn kết, phát huy năng lực sáng tạo đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thị Hòa An và đồng chí Bùi Thanh Toàn, trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW. Ảnh: HÀ MY

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật có nhiều chuyển biến. Hệ thống văn bản, chính sách, các chương trình, đề án từng bước được hoàn thiện nhằm thúc đẩy sự phát triển của văn học, nghệ thuật; tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn 2030; công tác thẩm định, kiểm duyệt và cấp phép các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, sân khấu thực hiện chặt chẽ, thường xuyên. Định kỳ, tỉnh tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số từ cấp huyện miền núi lên cấp tỉnh; tiếng nói, chữ viết của dân tộc Ê đê được truyền dạy tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của huyện miền núi. Đài PT-TH tỉnh, Đài truyền thanh cấp huyện duy trì chương trình phát sóng bằng tiếng dân tộc Ê Đê và tiếng Chăm. Các dân tộc thiểu số sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình trong các liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng; ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc các cấp. Các cơ quan báo chí của tỉnh ngày càng nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục văn hóa, nghệ thuật; tích cực tuyên truyền sâu rộng, đa dạng về đề tài và nội dung các tác phẩm văn học, nghệ thuật, nhất là các tác phẩm về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống địa phương…

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: HÀ MY

Tại hội nghị, đại biểu nghe các tham luận, ý kiến của các địa phương, đơn vị, cá nhân chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An chúc mừng những kết quả của tỉnh đạt được trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW; trân trọng cảm ơn những cống hiến của các văn nghệ sĩ. Đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động văn học, nghệ thuật; quan tâm chế độ, chính sách, đầu tư đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật; bảo đảm tự do sáng tác, khuyến khích những ý tưởng mới, những cách làm hay, sáng tạo. Đảng đoàn Hội VHNT tỉnh tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức hội VHNT; xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ Phú Yên không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật… Đối với các đề xuất, kiến nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng giải quyết.

 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW.

 

Theo HÀ MY/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR