image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tốc độ tăng GRDP của Phú Yên vào top 10 cả nước

Theo Cục Thống kê Phú Yên, dự ước GRDP năm 2023 của tỉnh tăng 9,16% so với năm trước; xếp vị thứ 10 cả nước, thứ 3/14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận.

anh tin bai

Đồ họa: VIỆT ANNguồn: Tổng cục Thống kê

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,28%, đóng góp 0,78 điểm %; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 19,86%, đóng góp 5,62 điểm %; khu vực dịch vụ tăng 5,99%, đóng góp 2,59 điểm %; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,65% so với năm trước, đóng góp 0,17 điểm % vào mức tăng trưởng chung.

 

Trong cơ cấu tổng sản phẩm theo giá hiện hành ước tính năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24,17%, giảm 1,49 điểm %; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 29,42% tăng 2,93 điểm %; khu vực dịch vụ chiếm 42,08%, giảm 1,14 điểm %; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,33%, giảm 0,3 điểm % so với năm trước.

 

GRDP bình quân đầu người của Phú Yên năm 2023 ước tính 65,2 triệu đồng, tăng 13,4% so với năm trước.

 

Được biết, 10 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng GRDP dự ước dẫn đầu cả nước trong năm nay gồm: Bắc Giang tăng 13,45%, Hậu Giang tăng 12,27%, Quảng Ninh tăng 11,03%, Khánh Hòa tăng 10,35%, TP Hải Phòng tăng 10,34%, Nam Định tăng 10,19%, Hưng Yên tăng 10,05%, Hà Nam tăng 9,41%, Ninh Thuận tăng 9,4%, Phú Yên tăng 9,16% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Theo LÊ HẢO/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR