image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ban Kinh tế xã hội- HĐND thành phố tổ chức giám sát tại UBND phường 7, Phú Thạnh, Phú Lâm

Từ ngày 21-23/5/2024, Ban Kinh tế xã hội- HĐNĐ thành phố tổ chức giám sát tình hình thực hiện công tác tài chính ngân sách; Kết quả thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm tại UBND phường 7, phường Phú Thạnh và phường Phú Lâm.

anh tin bai

Đoàn giám sát tại UBND phường Phú Thạnh

Tại các địa phương, Đoàn giám sát về kết quả thực hiện công tác tài chính ngân sách gồm: Công tác lập dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền quyết định; việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật và Quyết định của UBND thành phố về thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; Kết quả triển khai thực hiện thu, chi ngân sách địa phương; Công tác quản lý thu thuế và chống thất thu thuế, tình hình nợ đọng và thu nợ thuế...

Kết quả thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2024, gồm: công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện; Kết quả phát triển sản phẩm OCOP; công tác tuyên tuyền, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, xúc tiến thương mại, quảng bá, hỗ trợ phát triển sản phẩm...

Qua giám sát, Ban Kinh tế xã hội- HĐNĐ thành phố làm rõ những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đề xuất cấp thẩm quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin và ảnh: Trang Diễm

Tin mới
Tin nổi bật
QR