image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024

Từ ngày 28/2 - 8/3/2024, Trung tâm Chính trị thành phố Tuy Hòa mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024.

anh tin bai

 

90 học viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Tuy Hòa được truyền đạt, quán triệt các chuyên đề chính gồm: Chủ nghĩa Mác Lê Nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Độc lập tự do gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng… cùng nhiều chuyên đề quan trọng  khác.

Lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đảng viên chính thức./.

Tin và ảnh: Thanh Huy

Tin mới
Tin nổi bật
QR