image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 2,134
  • Trong tuần: 16,119
  • Tất cả: 2,867,023
Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm 2023

Từ ngày 18/9 đến ngày 27/9, Trung tâm Chính trị thành phố Tuy Hòa mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa III kết hợp với bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 cho 93 đảng viên dự bị thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Tuy Hòa.

anh tin bai

 

Trong thời gian này, các đảng viên mới được truyền đạt quán triệt các chuyên đề chính gồm: Chủ nghĩa Mác Lê Nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Độc lập tự do gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Chủ động và tích cực hội nhập thế giới; Lịch sử Đảng bộ thành phố Tuy Hòa qua các thời kỳ; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng CSVN.

Thời gian này, các học viên cũng được Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố Tuy Hòa truyền đạt quán triệt các chuyên đề chính về Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới./.

Tin và ảnh: Khánh Diêu

Tin mới
Tin nổi bật
QR