image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ Tuy Hòa về việc thực hiện mô hình “Đoạn đường, hẻm phố, khu dân cư  tự quản” giai đoạn 2021-2025” (Đề án 01), trong 2 ngày 22 và 23/11/2023, Ban chỉ đạo “Đoạn đường, hẻm phố, khu dân cư tự quản” Thành ủy Tuy Hòa (BCĐ) tiến hành giám sát việc thực hiện Đề án 01 tại phường 1, phường 3, phường Phú Thạnh, xã Bình Kiến và tiến hành giám sát gián tiếp đối với 12/16 đơn vị phường, xã.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

BCĐ tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện đảm bảo nguyên tắc tổ chức hoạt động, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản theo từng mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án. Kết quả thực hiện các tiêu chí quy định trong quy chế. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc hướng dẫn nhân dân thực hiện các nội dung của Đề án. BCĐ cũng chọn 01 tổ tự quản mô hình ở thôn, khu phố của các địa phương để kiểm tra trực tiếp.

Qua công tác kiểm tra nhằm nắm bắt kết quả và rút kinh nghiệm khắc phục những tồn tại, phát huy những điểm tốt, biện pháp hay để tiếp tục xây dựng mô hình Đoạn đường, hẻm phố khu dân cư tự quản ngày càng hiệu quả./.

 

Tin và ảnh: Trang Diễm - Hồng Hoa

Tin mới
Tin nổi bật
QR