image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1,625
  • Trong tuần: 14,431
  • Tất cả: 2,407,046
Thành phố Tuy Hòa mở lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Từ ngày 12/9 đến ngày 16/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa và Trung tâm Chính trị thành phố mở 05 lớp học tập quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các phòng, ban, trung tâm thuộc thành phố.

anh tin bai

 

Tham gia học tập, học viên được quán triệt 04 Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, gồm Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức về các Nghị quyết quan trọng trên./.

Tin và ảnh: Khánh Diêu

Tin mới
Tin nổi bật
QR