image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Các Ban HĐND thành phố Tuy Hòa thẩm tra, cho ý kiến các tài liệu trình tại kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 14

Sáng 01/12, Ban Kinh tế- xã hội (KT-XH) HĐND thành phố Tuy Hòa tổ chức họp thẩm tra, cho ý kiến các tài liệu thuộc lĩnh vực của ban trình tại kỳ họp lần thứ 14 HĐND thành phố Tuy Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).

anh tin bai

 

Ban KT-XH HĐND thành phố đã tổ chức thẩm tra các báo cáo: kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024. Kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thẩm tra 07 tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; dự thảo nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2024…

anh tin bai

 

Chiều cùng ngày, Ban pháp chế HĐND thành phố Tuy Hoà cũng đã tổ chức họp thẩm tra, cho ý kiến các tài liệu thuộc lĩnh vực của ban trình tại kỳ họp lần thứ 14 HĐND thành phố Tuy Hòa khóa XII.

Ban Pháp chế đã thẩm tra các nội dung báo cáo về kết quả năm 2023, phương hướng năm 2024 gồm: Công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Kết quả thực hiện công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục Thi thành án thành phố…

Qua thẩm tra, các Ban HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố Tuy Hoà tiếp thu đầy đủ các ý kiến, góp ý của cuộc họp, sớm hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, nghị quyết gửi về HĐND thành phố đúng thời gian quy định./.

Tin và ảnh: Trang Diễm

Tin mới
Tin nổi bật
QR