image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị quán triệt các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 13/5, Thành ủy Tuy Hòa đã tổ chức tham gia hội nghị trực tuyến quán triệt các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/11/2023 của Bộ Chính trị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố

Sau thời gian 01 buổi, Hội nghị đã được quán triệt các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kết luận 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

anh tin bai

 

Kết luận tại hội nghị, Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, các ngành, địa phương, đơn vị chỉ đạo, tổ chức quán triệt các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong toàn tỉnh. Từ đó, sớm nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình.

 

Tin và ảnh: Kiều Thơm

Tin mới
Tin nổi bật
QR