image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC KẾ HOẠCH CỦA THÀNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA 13

Ngày 18/6, Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện các kế hoạch của Thành ủy thực hiện chương trình của Tỉnh ủy và Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 16 xã, phường trên địa bàn thành phố.

anh tin bai

Quang cảnh Hội Nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chương trình 42-CTr/TU, ngày 25/4/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chương trình 40-CTr/TU, ngày 23/4/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo UBND TP Tuy Hòa quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chương trình 38-CTr/TU, ngày 12/4/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chương trình 39- CTr/TU, ngày 22/4/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hội nghị còn được nghe Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt các Văn bản mới của Ban chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy, gồm: Quy định 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 của BCH Trung ương về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của BCH Trung ương về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ cộng tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy định 1286-QĐ/TU, ngày 03/6/2024 của Tỉnh ủy Phú Yên về thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị và bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố trong việc triển khai, thực hiện các kế hoạch của Thành ủy thực hiện chương trình của Tỉnh ủy và Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; từ đó, căn cứ vào tình hình cụ thể xây dựng chương trình và kế hoạch hành động, tăng cường tuyên truyền làm lan tỏa sâu rộng trong đời sống Nhân dân./.

Tin và ảnh: Kiều Thơm

Tin mới
Tin nổi bật
QR