image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024

Sáng ngày 02/02/2024, UBND thành phố Tuy Hoà tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, công bố kết quả chất lượng hoạt động của UBND phường, xã năm 2023.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Về dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Trọng Lân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh. Các đồng chí Cao Đình Huy- Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Quốc Thắng- Phó Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Công Thành- Phó Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, UBND thành phố Tuy Hoà đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về CCHC và chỉ đạo thực hiện. Rà soát, đơn giản hoá 03 lĩnh vực với 23 thủ tục hành chính. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 248 TTHC. Cấp huyện có 05 dịch vụ công trực tuyến, cấp xã 03 dịch vụ công trực tuyến tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Kịp thời củng cố, kiện toàn, sắp xếp các chức danh cán bộ, công chức của thành phố và các phường, xã theo đúng quy định. Cử công chức các phòng chuyên môn làm tại Bộ phận một cửa thành phố trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

anh tin bai

Chủ tịch UBND thành phố Cao Đình Huy phát biểu

Trong năm 2023, bộ phận một cửa thành phố đã tiếp nhận 7.697 hồ sơ; trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 4.302 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận kỳ trước 308 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trong kỳ 3.087 hồ sơ. UBND các phường xã tiếp nhận giải quyết đúng hạn 47.563/47.590 hồ sơ, đạt 99,47% . Đồng thời đổi mới, cải tiến lề lối, chế độ làm việc, từng bước xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong tham mưu giải quyết công việc của các phòng ban, đơn vị. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục được điều chỉnh, bảo đảm công tác quản lý Nhà nước và phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại và phương hướng khắc phục trong thời gian đến. Nghe các đơn vị báo cáo tham luận về thực hiện giải pháp thúc đẩy thực hiện chính quyển điện tử, chính quyền số của UBND thành phố; triển khai thực hiện đô thị thông minh, những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC…

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Hội nghị đã công bố kết quả chất lượng hoạt động của UBND phường xã năm 2023  trong đó UBND phường 8 với điểm thẩm định cao nhất 93,86 điểm; UBND phường 6 với 92,03 điểm và UBND phường 7 với 91,86 điểm…Nhân dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng 03 tập thể và 03 cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC năm 2023./.

 

Tin và ảnh: Trang Diễm

Tin mới
Tin nổi bật
QR