image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ TP Tuy Hòa trong sạch, vững mạnh

91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng của quân và dân TX Tuy Hòa (nay là TP Tuy Hòa) đạt được những thắng lợi quan trọng, góp phần cùng với tỉnh Phú Yên và cả nước giành chiến thắng vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến cứu quốc, xây dựng TP Tuy Hòa ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

anh tin bai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa để bàn giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương thời gian tới. Ảnh: HÀ MY

Tự hào truyền thống vẻ vang

 

Trong chặng đường phát triển mới, tuy còn không ít khó khăn, thách thức phía trước, nhưng với những thời cơ mới, vận hội mới, cùng định hướng rõ ràng, chúng ta có niềm tin vững chắc rằng Đảng bộ và Nhân dân TP Tuy Hòa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên, ngày 24/11/1931, tại chùa Bà dưới chân núi Nhạn, đồng chí Phan Ngọc Bích thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tuy Hòa gồm 5 đảng viên. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử quan trọng, mở đầu cho quá trình đấu tranh cách mạng anh dũng, vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân Tuy Hòa. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, phong trào đấu tranh chống lại sự áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến ngày càng mạnh mẽ, cơ sở cách mạng được mở rộng. Tháng 7/1937, trên cơ sở phát triển của các chi bộ Đảng, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất và hiệu quả hơn, Phủ ủy Tuy Hòa được thành lập do đồng chí Phan Văn Dự làm bí thư.

 

Trong suốt quá trình đấu tranh, Đảng bộ Tuy Hòa được tôi luyện và từng bước phát triển. Lực lượng quần chúng được tập hợp đông đảo, tạo khí thế sôi nổi tập dượt để bước vào cuộc vận động mới là khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến. Ngày 23/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và Việt Minh thị xã, Nhân dân TX Tuy Hòa đã tập trung tại sân bay thị xã biểu dương lực lượng, chiếm đồn Khố Xanh, hạ cờ bù nhìn, treo cờ đỏ sao vàng tuyên bố chính quyền về tay Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, quân và dân TX Tuy Hòa nói riêng, Phú Yên nói chung đã đập tan chiến dịch Át-lăng, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

 

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân và dân TX Tuy Hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên nhiều chiến công chói lọi. Nổi bật là chiến công giải thoát Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (sau này trở thành Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam) vào ngày 30/10/1961 từ vùng địch trở về căn cứ an toàn. Đây là minh chứng hùng hồn cho lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, sự trưởng thành và phát triển nhanh chóng phong trào cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Tuy Hòa.

 

Cùng với quân và dân toàn tỉnh, các lực lượng quân - dân - chính Đảng TX Tuy Hòa đã chiến đấu anh dũng và giành thắng lợi to lớn trong chiến dịch Tây Nguyên. Đúng 7 giờ 30, ngày 1/4/1975, TX Tuy Hòa hoàn toàn giải phóng. Cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên đỉnh núi Nhạn, góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975 lịch sử.

 

anh tin bai

Các đồng chí: Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ ba từ phải sang); Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa (thứ hai từ phải sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Tuy Hòa. Ảnh: CTV

Kiên định con đường XHCN, vững bước tương lai

 

Phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất trong đấu tranh giành độc lập, Đảng bộ và Nhân dân Tuy Hòa ra sức khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), tăng cường quốc phòng - an ninh, cải thiện, nâng cao đời sống Nhân dân.

 

Ngày 5/1/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2005/NĐ-CP về việc thành lập TP Tuy Hòa, mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân thành phố đã từng bước tận dụng thời cơ, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện không gian đô thị và phát triển kinh tế. Tháng 3/2013, Chính phủ ban hành quyết định công nhận TP Tuy Hòa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

 

Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, nền kinh tế phát triển ổn định, tăng trưởng khá. Nhiều công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng được đầu tư xây dựng với kiến trúc đẹp, hiện đại đã tạo cho TP Tuy Hòa một vóc dáng mới văn minh, hiện đại và có bản sắc riêng. Đời sống của Nhân dân TP Tuy Hòa không ngừng được cải thiện, trình độ dân trí được nâng cao. Sự nghiệp y tế phát triển đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân, đã “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

 

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công luôn được quan tâm đúng mức. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đạt nhiều thành tích; nếp sống đô thị được hình thành nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thống tốt đẹp. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các hội, đoàn thể luôn được đặt ở vị trí then chốt. Từ đầu năm 2022 đến nay, bằng sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, TP Tuy Hòa đã thực hiện khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Có thể nói, thành tựu chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển KT-XH là minh chứng khẳng định tính ưu việt của chế độ, giá trị nền tảng mà CNXH mang lại. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào tính đúng đắn của cơ sở lý luận và bằng chứng thực tiễn tại Việt Nam đã khẳng định tính tất yếu đi lên CNXH ở Việt Nam, giá trị của tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không chỉ nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đây còn là cơ sở để mỗi chúng ta vận dụng vào thực tiễn công tác, lao động sản xuất với khát vọng đem hết ý chí tự lực, tự cường xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam tươi đẹp ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đạt mục tiêu Đảng ta đề ra là đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN, có thu nhập cao. Đây cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và Nhân dân ta đã lựa chọn.

 

Qua hai cuộc kháng chiến, TP Tuy Hòa có hàng ngàn người con ưu tú xung phong ra trận, trong số đó có 1.309 người con anh dũng hy sinh; 796 cán bộ, chiến sĩ để lại một phần thân thể nơi chiến trường; có 84 Mẹ Việt Nam anh hùng. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và những thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, TP Tuy Hòa đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Lao động hạng nhất. Nhân dân, lực lượng vũ trang thành phố và các xã: Hòa Kiến, Bình Kiến, An Phú, phường 9 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

 

HUỲNH LỮ TÂN

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Thành ủy Tuy Hòa

Tin mới
Tin nổi bật
QR