image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 39 của Bộ chính trị

Chiều ngày 5/7, Thành ủy Tuy Hoà tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 39 -CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị và quy chế bầu cử trong Đảng.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Lữ Tân, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy;  Huỳnh Ngọc Oánh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HDND thành phố; Cao Đình Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Việc triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và Quy chế bầu cử trong Đảng được Đảng bộ thành phố Tuy Hòa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc. Thành ủy Tuy Hòa đã bám sát mục tiêu chung và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các ban ngành tỉnh, tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai quán triệt đầy đủ các nội dung của Chỉ thị, Quy chế đến với cán bộ chủ chốt các cấp, giúp cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu nhận thức rõ về quan điểm, nội dung, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bầu cử trong Đảng, đến nay cơ bản hoàn thành theo mục tiêu đề ra. Các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ đảng viên, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội… được thực hiện có hiệu quả. 

Việc thực hiện các nội dung bầu cử được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, thủ tục. Công tác tổ chức đại hội, điều hành Đại hội đều đảm bảo yêu cầu. Cấp ủy, ban chỉ đạo đại hội các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra, uốn nắn, khắc phục kịp thời những thiếu sót. Kết quả bầu cử không có trường hợp bầu cử không đúng hoặc vi phạm Quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác bầu cử trong Đảng được đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo mật, đạt yêu cầu chỉ đạo; thể hiện tính dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần lựa chọn được những cán bộ ưu tú để bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng.

anh tin bai

 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Huỳnh Lữ Tân đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi đây là vấn đề tất yếu, khách quan, cấp bách; Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Kết hợp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường quản lý hoạt động báo chí truyền thông, mạng xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Tập trung tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hoá nghiêm túc các Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành.

 

Tin và ảnh: Kiều Thơm

Tin mới
Tin nổi bật
QR