image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Thành ủy Tuy Hoà tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyêt số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 17/5, Thành ủy Tuy Hoà tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị (khoá XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa; Huỳnh Ngọc Oánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Đình Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Qua 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33, nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa trong xã hội được nâng lên; đạo đức, lối sống của người dân có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều thiết chế văn hóa được xây dựng và phục vụ có hiệu quả nhu cầu vui chơi, giải trí, sáng tạo của Nhân dân. Đến cuối năm 2023, trên lĩnh vực văn hóa, Thành phố Tuy Hòa đã đạt và vượt 05/7 chỉ tiêu, cụ thể: Có 96% hộ được công nhận gia đình văn hóa; Có 100 phường, xã có nhà văn hóa và khu thể thao; Có 92,3% thôn, khu phố có nhà văn hóa; Có 87,6% người dân sử dụng internet; Có 100% địa bàn dân cư được phủ sóng truyền hình số mặt đất. 

Về quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW luôn được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy gắn với việc tổ chức thực hiện và đánh giá sơ, tổng kết kết quả và các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy liên quan đến công tác lý luận chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.  Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đến 114/119 cán bộ chủ chốt thành phố.

anh tin bai

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Bí thư Thành uỷ đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 33 và Nghị quyết số 37. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành uỷ yêu cầu tiếp tục triển khai toàn diện các nhóm nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực văn hoá, xây dựng văn hoá, trong đó tập trung quán triệt thực hiện xây dựng thành phố Tuy Hoà trở thành thành phố du lịch thân thiện, mến khách./.

Tin và ảnh: Kiều Thơm

Tin mới
Tin nổi bật
QR