image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 35,363
  • Trong tuần: 275,870
  • Tất cả: 2,849,828
Tổ chức quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023

Từ ngày 14/3 đến ngày 16/3, Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa mở 04 lớp quán triệt chuyên đề năm 2023 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban, trung tâm trực thuộc thành phố.

anh tin bai

 

Các học viên được quán triệt các nội dung chính của chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên và xây dựng văn hóa, con người Tuy Hòa phát triển toàn diện” với những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới XHCN; vận dụng trong xây dựng văn hóa, con người Phú Yên, con người Tuy Hòa phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Qua đó gắn việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng văn hóa, con người Phú Yên và văn hóa, con người Tuy Hòa phát triển toàn diện với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2023 vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, trong sinh hoạt của hội, đoàn thể, các buổi chào cờ, các phong trào thi đua yêu nước và trong dịp tổ chức các sự kiện, các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2023; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiêu biểu, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác./.

Tin và ảnh: Khánh Diêu

Tin mới
Tin nổi bật
QR