image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ

Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thông qua nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ đó, việc thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và đề ra các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng để lãnh đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng; tạo đà để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

anh tin bai

Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra thực tế tại khu vực triển khai tuyến đường bộ ven biển đoạn qua huyện Tuy An. Ảnh: NHƯ THANH

Tập trung cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên

 

Huyện Tây Hòa được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, đến tháng 3/2023 đã có 7 xã của huyện đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Với phương châm “Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”, huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Trong đó, huyện chú trọng vào tiêu chí thu nhập, vì đây là tiêu chí có tầm ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến nhiều tiêu chí khác. Nhờ vậy, công tác giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, đến cuối năm 2022 của huyện giảm 2,81%.

 

Theo thống kê của UBND tỉnh, đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã công nhận đạt chuẩn 63 xã NTM, đạt tỉ lệ 76%, trong đó có 15 xã NTM nâng cao, 2 huyện NTM, 6 khu dân cư kiểu mẫu, 9 vườn mẫu. Toàn tỉnh có 70 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được công nhận, trong đó, có 9 sản phẩm đạt 4 sao, 61 sản phẩm đạt 3 sao. Có được những con số ấn tượng trên nhờ UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp các địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; từ đó, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn, thu nhập và đời sống của người dân nông thôn ngày càng nâng cao.

 

Ngoài tỉ lệ xã đạt chuẩn NTM, một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Theo đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2022 đạt 38.013,9 tỉ đồng, đạt khoảng 40% so với chỉ tiêu đề ra. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 236 triệu USD, bằng 63,84% so với chỉ tiêu đề ra; thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.365 tỉ đồng, đạt 107% dự toán trung ương giao, bằng 46% so với chỉ tiêu đề ra. Tỉ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 46,5%. Năm 2021 và năm 2022, 100% xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh…

 

“Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tích cực tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên trên các lĩnh vực thuộc sự quản lý điều hành của UBND tỉnh; tập trung xử lý các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc. Cùng với thường xuyên nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh luôn giữ vững và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong tập thể, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ được giao”, đồng chí Lê Tấn Hổ cho hay.

 

Đổi mới tư duy, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo

 

Theo đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian qua chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để tạo sự đột phá thúc đẩy kinh tế phát triển. Để tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt để tạo động lực thúc đẩy kinh tế phục hồi, phát triển và nhiệm vụ dài hạn để đảm bảo kinh tế phát triển bền vững. Trong đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện nội dung, hồ sơ để trình phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Nam Phú Yên.

 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để huy động nguồn lực đầu tư các dự án động lực cho phát triển và đảm bảo an sinh xã hội; tập trung tham mưu xử lý dứt điểm các điểm du lịch vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng, kinh doanh không phép; đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại hình du lịch thực hiện theo đúng quy định để tạo môi trường du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh…

 

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, cho hay: Việc Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh liên quan đến một số nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới ngay từ những tháng đầu năm cho thấy quyết tâm chính trị cao; đồng thời thể hiện chia sẻ, đồng hành của Thường trực Tỉnh ủy với UBND tỉnh trong thực thi nhiệm vụ. “Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã nhận diện được những khó khăn, hạn chế trong từng lĩnh vực. Vấn đề là cần tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các hạn chế, tồn tại; chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. 

 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần nghiên cứu đổi mới tư duy cách làm, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH đã đề ra; đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

 

Theo HÀ MY/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR