image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phú Yên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; phấn đấu đến năm 2025 có từ 3-4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trong đó phấn đấu có từ 1-2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Theo kế hoạch, các sở, ban ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cụm, khối thi đua của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

 

Các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với từng vùng, địa bàn và dân cư làm mục tiêu để tổ chức, triển khai, đánh giá phong trào thi đua; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua. Đồng thời huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và nước ngoài tích cực tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới. Từng cấp phấn đấu hoàn thành sớm hoặc đúng theo kế hoạch, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới.

 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức giám sát thực hiện xây dựng nông thôn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua.

 

Theo (PYP)/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR