image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tuy Hòa: Tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ phong phú, lành mạnh

Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024.

 

Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu các xã, phường, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động đảm bảo chất lượng, nội dung phong phú, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của người dân.

 

Bên cạnh đó, các xã, phường, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao trong lễ hội thiết thực, an toàn, tiết kiệm phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an ninh trật tự.

 

Chú trọng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội; vận động người dân, du khách thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Tăng cường quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

 

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng để trục lợi, thực hành các hoạt động mê tín dị đoan...

 

Theo M AN/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR