image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Báo cáo tóm tắt Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản, tỉnh ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, do tác động của tình hình kinh tế thế giới tiếp tục biến động, phức tạp, lạm phát ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt đã ảnh hưởng đến tình hình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị và toàn dân đã chung sức, đồng lòng triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và giải pháp nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và có mặt phát triển.

anh tin bai

Chế biến nhân hạt điều xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp An Phú (TP Tuy Hòa). Ảnh: LÊ HẢO

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

 

Dự ước cả năm 2023 có 16/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch); 1 chỉ tiêu không đạt là thu ngân sách nhà nước.

 

* Cụ thể 16 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch gồm:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,16% (kế hoạch 8%).

(2) Tổng kim ngạch xuất khẩu 250 triệu USD, vượt 4,2% kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ.

(3) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 24.200 tỉ đồng, vượt 15,2% kế hoạch, tăng 26,9% so với cùng kỳ (kế hoạch 21.000 tỉ đồng).

(4) Tỉ lệ xã nông thôn mới hơn 77% (kế hoạch 77%, tăng thêm 1 xã so cùng kỳ).

(5) Tỉ lệ che phủ rừng 47% (kế hoạch 47%).

(6) Tỉ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 18,5% (kế hoạch 18,5%).

(7) Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 93,45% (kế hoạch 93,45%).

(8) Mức giảm tỉ lệ sinh 0,05%0 (kế hoạch 0,05%0).

(9) Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi 22,2% (kế hoạch dưới 24%).

(10) Giải quyết việc làm 28.350 lao động (kế hoạch 25.000).

(11) Mức giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 0,87% (kế hoạch 0,85%).

(12) Tỉ lệ lao động qua đào tạo 76% (kế hoạch 76%).

(13) Tỉ lệ dân cư thành thị được cung cấp nước sạch 93% (kế hoạch 93%).

(14) Tỉ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 100%, trong đó tỉ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn 83,4% (kế hoạch hơn 52%).

(15) Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải 100% (kế hoạch 100%).

(16) Tỉ lệ giao quân 100%.

 

* Về 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 4.000 tỉ đồng, đạt 50% dự toán tỉnh giao, bằng 78,2% so với cùng kỳ (kế hoạch 8.000 tỉ đồng).

 

* Kết quả đạt được trên từng lĩnh vực như sau:

 

1. Về kinh tế:

 

- Các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế cơ bản ổn định và có mặt phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 9,16%, vượt 1,16% kế hoạch đề ra (xếp thứ 10 so với cả nước và xếp thứ 3/14 tỉnh, thành khu vực miền Trung); GRDP bình quân đầu người ước đạt 65,2 triệu đồng, tăng 13,4% so với năm 2022, trong đó khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,28%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 19,86%; khu vực dịch vụ tăng 5,99%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,65%.

 

anh tin bai

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2023 đạt 9,16%, xếp thứ 10 so với cả nước và xếp thứ 3/14 tỉnh, thành khu vực miền Trung. Đồ họa: VIỆT AN

- Sản xuất nông - lâm - thủy sản cơ bản ổn định; tổng giá trị sản xuất tăng 3,28% so cùng kỳ năm trước, trong đó nông nghiệp tăng 4%, lâm nghiệp tăng 7,3% và thủy sản tăng 3%. Đã hình thành nhiều mô hình vườn cây ăn quả tập trung tại các huyện miền núi (như: Cam, quýt, ổi, bưởi, bơ, sầu riêng...), bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao và đang được triển khai nhân rộng. Công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng chống cháy rừng được chú trọng; số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ. Tập trung thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực thủy sản theo hướng tăng tỉ trọng nuôi trồng, giảm dần tỉ trọng khai thác gần bờ, gắn với chế biến và xuất khẩu. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 2,7%, trong đó sản lượng khai thác tăng 2,4% (riêng khai thác cá ngừ đại dương giảm 6,2% so cùng kỳ) 

 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung triển khai. Trong năm, có thêm 1 xã đạt nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 64 xã nông thôn mới (chiếm 77,1% tổng số xã, trong đó có 16 xã nông thôn mới nâng cao), 16 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 19 vườn mẫu nông thôn mới, duy trì 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và có 231 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (trong đó có 9 sản phẩm 4 sao và 222 sản phẩm 3 sao).

 

- Đã triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp vượt 3,5% kế hoạch và tăng gần 10% so cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng gần 7%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trên 10%; ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện và xử lý rác thải tăng 6,4% so cùng kỳ.

 

anh tin bai

Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong. Ảnh: NGÔ XUÂN

- Hoạt động thương mại ổn định và có mặt phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt 8% kế hoạch và tăng gần 13% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 250 triệu USD, vượt 4,2% kế hoạch và tăng gần 6% so cùng kỳ. Hoạt động du lịch, dịch vụ tăng trưởng mạnh; tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên ước đạt 3,1 triệu lượt, tăng gần 40% (trong đó khách quốc tế 17.300 lượt, gấp 2,27 lần), doanh thu đạt 4.730 tỉ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Hoạt động vận tải, tín dụng và ngân hàng được quản lý chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy định về lãi suất; tổng vốn huy động các ngân hàng tăng 14%, dư nợ cho vay tăng 9% so với cuối năm 2022, nợ xấu chiếm dưới 3% tổng dư nợ.

 

- Công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phát triển doanh nghiệp được tập trung thực hiện. Trong năm, đã cấp mới đăng ký 462 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký hơn 5.000 tỉ đồng (giảm 11% về số doanh nghiệp và tăng 18% về số vốn so với cùng kỳ); lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.657 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 75.740 tỉ đồng; có 180 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã và 63 tổ hợp tác đang hoạt động.

 

- Tổng thu ngân sách ước đạt 4.000 tỉ đồng, bằng 78% dự toán trung ương, 50% dự toán tỉnh và 78,2% so với cùng kỳtrong đó: nguồn thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 19,7% dự toán tỉnh giao (thu đạt 1.000/5.074 tỉ đồng). Tổng chi ngân sách đạt 97% dự toán trung ương và 78% dự toán tỉnh; các lĩnh vực chi ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ dự toán được giao.

 

- Công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đô thị được quan tâm. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã tổ chức công bố theo quy định; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định thông qua, UBND tỉnh đã tiếp thu hoàn chỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023 thông qua, để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung triển khai thực hiện lập các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, nhất là các khu vực, tuyến đường lớn, các khu vực có công trình trọng điểm đang triển khai xây dựng.

 

anh tin bai

Người dân giao dịch tại một phòng giao dịch ngân hàng thương mại ở thị trấn Hai Riêng. Ảnh: PV

- Huy động vốn đầu tư phát triển có nhiều cố gắng, vượt kế hoạch và tăng 27% so với cùng kỳ. Tiếp tục tập trung thi công các công trình chuyển tiếp và hoàn tất các thủ tục tổ chức khởi công các dự án mới trong năm 2023 như: Bệnh viện Sản - Nhi; Kè chống xói lở ven biển Xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (giai đoạn 3); Kè chống sạt lở một số khu vực ven sông Ba... Đồng thời, tích cực phối hợp các bộ, ngành triển khai thực hiện các dự án của trung ương đầu tư trên địa bàn, trong đó dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh đã bàn giao mặt bằng đạt hơn 97%. Ước giá trị giải ngân các nguồn vốn tính đến ngày 31/1/2024 đạt 75,1% kế hoạch tỉnh giao và bằng 75,3% kế hoạch vốn trung ương giao (Nếu không tính giải ngân từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn chưa phân bổ của dự án CRIEM, ngân sách tỉnh và vốn phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế mới giao trong tháng 9, vốn huy động, thì tỉ lệ giải ngân đạt khoảng 96,9%).

 

- Công tác thu hút đầu tư được triển khai bằng nhiều hình thức. Đã tiếp, làm việc với nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh, trong đó có các nhà đầu tư đề nghị tiếp cận nghiên cứu đề xuất đầu tư tại Khu công nghiệp Hòa Tâm và cảng Bãi Gốc. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác, tham dự nhiều hội nghị hợp tác, phát triển trong và ngoài nước, nhằm quảng bá tiềm năng, mời gọi đầu tư vào tỉnh. Đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 17 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 44 dự án ngoài ngân sách. Tập trung giải quyết cơ bản các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền của tỉnh đối với một số dự án lớn trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục rà soát, xử lý chấm dứt hoạt động 6 dự án không triển khai hoặc chậm triển khai nhưng không có lý do chính đáng.

 

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường được tăng cường. Tập trung giải quyết khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công tác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức đấu giá và công nhận kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 14 mỏ khoáng sản; lũy kế đến nay, đã phê duyệt 9 phương án đấu giá, tổ chức 10 đợt đấu giá và đấu giá thành công 41 mỏ khoáng sản (gồm 13 mỏ cát, 10 mỏ đá, 4 mỏ đất sét và 14 mỏ đất san lấp), các doanh nghiệp trúng đấu giá đang tập trung hoàn tất các thủ tục để đưa vào hoạt động các mỏ khoáng sản theo quy định. Chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm soát môi trường; phối hợp tổ chức tốt các chuỗi hoạt động “Làm sạch biển” trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

 

2. Về văn hóa - xã hội:

 

- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động đều vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, nhất là trong các dịp lễ, tết. Các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được triển khai hiệu quả, đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số bảo đảm ổn định.

 

- Tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 97,86% (tăng hơn 1% so với năm 2022); trong năm có nhiều học sinh của tỉnh đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế.

 

- Công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều cố gắng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền và các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở người; từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đã tổ chức khởi công Bệnh viện Sản - Nhi và đang nghiên cứu đầu tư nâng cấp mở rộng và đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

- Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh diễn ra khá sôi nổi. Các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh, tham gia thi đấu đạt được 56 huy chương các loại (12 vàng, 15 bạc và 29 đồng). Đáng chú ý, có 1 vận động viên Phú Yên tham gia Sea Games 32 nội dung marathon nữ đạt 1 huy chương bạc và 1 vận động viên đạt huy chương vàng tại giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ X.

 

- Hệ thống hạ tầng thông tin vận hành cơ bản ổn định, an toàn. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tập trung triển khai; phối hợp triển khai 9 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh.

 

- Triển khai thực hiện tốt đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế, các kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh trong năm 2023. Tổ chức tốt Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2023 tại tỉnh. Trong năm, đã đón 40 đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh và tổ chức các cuộc làm việc liên ngành. Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nề nếp.

 

3. Về quốc phòng - an ninh:

 

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo kế hoạch. Giao quân năm 2023 đạt chỉ tiêu giao. Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cho huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, TX Đông Hòa và diễn tập ứng phó sự cố cháy rừng huyện Đồng Xuân đảm bảo yêu cầu, an toàn.

 

Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn và biên giới vùng biển và phòng, chống khai thác IUU. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, đáng chú ý đã tổ chức điều tra, đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Tập trung thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án Sản xuất cấp, quản lý căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được triển khai quyết liệt, nhất là xử lý các vi phạm về nồng độ cồn.

 

4. Về công tác nội vụ, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng và công tác tôn giáo.

 

- Hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp ổn định. Tổ chức bộ máy, cán bộ, quản lý biên chế được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ; kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý một số sở, ngành, địa phương. Đã hoàn thành tổ chức 2 đợt thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng.

 

- Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo. Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

 

- Công tác thi đua - khen thưởng được thực hiện chặt chẽ. Đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật.

 

5. Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí

 

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các luật mới có hiệu lực thi hành. Duy trì thường xuyên, nề nếp công tác tiếp công dân từ cấp tỉnh đến cơ sở. Trong năm, đã tiếp 2.277 lượt công dân/2.065 vụ việc, tăng 10% so với cùng kỳ. Hoạt động thanh tra được triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, kế hoạch. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng triển khai thực hiện.

 

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, triển khai nhiệm vụ năm 2023 vẫn còn một số hạn chế đáng chú ý là:

 

Thu ngân sách nhà nước chỉ đạt 50% kế hoạch đề ra; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là các lĩnh vực công nghiệp, bất động sản và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa; số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể tăng so với cùng kỳ.

 

Tiến độ triển khai các công trình còn chậm; các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án chưa được giải quyết dứt điểm; tỉ lệ giải ngân các nguồn vốn còn thấp.

 

Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng đô thị, du lịch có mặt chưa tốt.

 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có mặt còn hạn chế.

 

Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu; phần lớn các chỉ số liên quan cải cách hành chính của tỉnh năm 2022 đều giảm so với cùng kỳ.

 

An ninh trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

 

* Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế:

 

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên ngoài nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng tình hình kinh tế thế giới, lạm phát tăng cao; giá cả nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu biến động, các chi phí tăng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch đầu tư công; một số nguồn hụt thu, không đạt kế hoạch, trong đó hụt thu chính là nguồn thu tiền sử dụng đất, do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn; một số văn bản quy phạm pháp luật còn có sự chồng chéo, chưa đồng bộ, gây khó khăn trong giải quyết các thủ tục đầu tư xây dựng.

 

Nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do: Cấp ủy, chính quyền ở một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác thông tin, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn thiếu chủ động, chưa đồng bộ, chặt chẽ; trình độ, năng lực và ý thức trách nhiệm của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, còn có tâm lý né tránh, đùn đẩy trong triển khai nhiệm vụ.

 

III. VỀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2024:

 

Dự báo năm 2024, bên cạnh những thuận lợi cơ bản như: nền kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển; một số công trình, dự án lớn đã và đang triển khai đưa vào sử dụng sẽ phát huy hiệu quả. Triển khai nhiệm vụ năm 2024 dự báo cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh biến đổi bất thường, khó dự báo. Trên cơ sở đánh giá thuận lợi, khó khăn, UBND tỉnh xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, như sau:

 

* Các chỉ tiêu kinh tế:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,5% (tính theo giá so sánh 2010).

- Tổng kim ngạch xuất khẩu: 285 triệu USD.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 5.389 tỉ đồng.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 24.500 tỉ đồng.

- Tỉ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới: 78%.

 

* Các chỉ tiêu xã hội:

- Giải quyết việc làm: 25.500 lao động, trong đó có việc làm mới tăng thêm 5.000 lao động/năm.

- Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm: 0,85%.

- Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 94,05%.

- Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 24%.

- Tỉ lệ lao động qua đào tạo: 78%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ 29%.

- Tỉ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội/tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi tại tỉnh: 20%.

 

* Các chỉ tiêu môi trường:

- Tỉ lệ che phủ rừng: 47,5%.

- Tỉ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cơ bản đạt 100%, trong đó tỉ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn trên 60%.

- Tỉ lệ dân cư thành thị được cung cấp nước sạch: 94%.

- Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%.

 

* Chỉ tiêu về quốc phòngTỉ lệ giao quân 100%.

 

* Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

 

(1) Tiếp tục thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Tỉnh ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội 2020-2025 đã xác định.

 

Chỉ đạo xây dựng, ban hành ngay từ đầu năm kịch bản chỉ đạo, điều hành nền kinh tế, trong đó xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo từng tháng, từng quý, để phấn đấu quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

 

(2) Tập trung giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đồng thời quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Triển khai các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Đổi mới phương pháp, cách làm để triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước.

 

(3) Triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả hàng hóa lưu thông trên thị trường. Xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng... Tập trung hướng dẫn và vận động nông dân nhân rộng các mô hình thâm canh cây trồng áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, mở rộng diện tích cánh đồng lớn, liên kết chuỗi trong sản xuất nông, lâm, thủy sản. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

 

(4) Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kết hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức thực hiện đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040; Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Tuy Hòa và khu vực phụ cận tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và các quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt. Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, các giải pháp sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường... để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Khẩn trương hoàn tất thủ tục, tranh thủ nguồn lực sớm triển khai các dự án thuộc tuyến đường bộ ven biển tỉnh. Tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách. Thúc đẩy xúc tiến các nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu đề xuất các dự án đầu tư vào tỉnh, nhất là các nhà đầu tư đang nghiên cứu đề xuất đầu tư tại khu vực Khu công nghiệp Hòa Tâm và cảng Bãi Gốc.

 

(5) Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Chú trọng các giải pháp giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng dịch vụ y tế; chú trọng công tác y tế dự phòng; đảm bảo thuốc, vật tư y tế phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; đôn đốc tiến độ sớm hoàn tất thủ tục triển khai đầu tư dự án nâng cấp mở rộng và xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh trong năm 2024, nhất là kỷ niệm 35 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên. Tăng cường ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ và các đề tài nghiên cứu có kết quả vào sản xuất, đời sống. Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế.

 

(6) Tập trung công tác đào tạo, huấn luyện quân sự và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Chỉ đạo tốt công tác giao quân đảm bảo đạt chỉ tiêu, chất lượng. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm; nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; triển khai thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Tăng cường công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

(7) Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính; xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra.

 

Năm 2024, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; nhiệm vụ đề ra là hết sức nặng nề. Đề nghị các cấp, các ngành, các đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và Nhân dân trong tỉnh đoàn kết, chung sức, chung lòng, đề cao tinh thần, cộng đồng trách nhiệm, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra trong năm 2024.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Tin mới
Tin nổi bật
QR