image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Linh hoạt, sáng tạo trong giám sát, phản biện xã hội

Ngày 7/12, đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ tỉnh do Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hồ Hồng Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác giám sát, phản biện xã hội đối với Ủy ban MTTQ huyện Tây Hòa.

anh tin bai

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: ĐOÀN PHÚ

Qua kiểm tra cho thấy, việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 27-CT/TU, ngày 2/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, phát huy vai trò chủ trì của MTTQ, nhất là thể hiện được trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể trong việc tham gia xây dựng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

 

Ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra và giám sát, nhất là thanh tra, giám sát các công trình có kinh phí do người dân đóng góp ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Tuy nhiên, số cuộc phản biện xã hội của huyện, các xã, thị trấn còn quá ít, chất lượng ý kiến phản biện còn mang tính chất góp ý xây dựng văn bản. Phản biện xã hội còn nhiều lúng túng trong việc chọn nội dung để thực hiện.

 

Để khắc phục những tồn tại, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu MTTQ huyện Tây Hòa cần chủ động, chủ trì trong hiệp thương, xây dựng kế hoạch, kết hợp linh hoạt, sáng tạo nhiều hình thức giám sát, phản biện xã hội phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của nội dung giám sát, phản biện xã hội. Lựa chọn mời thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực được giám sát.

 

 

Theo MẠNH THÚY/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR