image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 2,209
  • Trong tuần: 16,194
  • Tất cả: 2,867,098
Nâng cao chất lượng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới

Ngày 28/9, tại tỉnh Bắc Ninh, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 04/NQ/ĐCT-MTTW của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo ủy ban MTTQ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 20 năm triển khai thực hiện, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc và là nhu cầu thiết thực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngày hội đã nhận được sự quan tâm ủng hộ và tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Việc tổ chức tốt ngày hội đã góp phần đổi mới, nâng cao vai trò, vị trí của mặt trận, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, tạo sự gắn bó chặt chẽ trong cộng đồng. Là cơ sở để phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy nguồn lực và sức sáng tạo trong Nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước.

 

Xuất phát từ yêu cầu mới hiện nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã trình bày dự thảo Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Trong đó nhấn mạnh cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong hướng dẫn tổ chức ngày hội; phát huy tính chủ động, sáng tạo của MTTQ các cấp và Nhân dân trong đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội…

 

Tại Phú Yên, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Trải qua 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho thấy việc tổ chức ngày hội đã thật sự trở thành ngày hội của toàn dân và có sức lan tỏa trong đời sống của người dân. Cả hệ thống chính trị, nhất là MTTQ các cấp, ban công tác mặt trận thôn, buôn, khu phố luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội. Kết quả lớn nhất của ngày hội là điều kiện để MTTQ làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới…

 

Theo THÚY HẰNG/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR