image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

1/  Quyết định số 2449, hộ ông Huỳnh Ngọc Ẩn: Tải về

2/ Quyết định số 2450, hộ ông Huỳnh Ngọc Ẩn: Tải về

3/ Quyết định số 2451, hộ ông Huỳnh Ngọc Ẩn: Tải về

4/ Quyết định số 2452, hộ ông Huỳnh Ngọc Ẩn: Tải về

5/ Quyết định số 2453, hộ ông Lương Nam: Tải về

6/ Quyết định số 2454, hộ ông Huỳnh Công Tất: Tải về

7/ Quyết định số 2455, hộ ông Huỳnh Công Tất: Tải về

8/ Quyết định số 2456, hộ ông Huỳnh Công Tất: Tải về

9/ Quyết định số 2457, hộ ông Nguyễn Văn Hổ: Tải về

10/ Quyết định số 2458, hộ ông Nguyễn Văn Hổ: Tải về

11/ Quyết định số 2484, hộ bà Nguyễn Thị Thảnh: Tải về

12/ Quyết định số 2485, các hộ: Huỳnh Huệ (C), Nguyễn Thị Thảnh, Huỳnh Thanh Hải, Huỳnh Thị Mai, Huỳnh Kim Ngọc, Huỳnh Nghĩa Trọng, Huỳnh Ngọc Nhân, Huỳnh Kim Khôi, Huỳnh Thị Thu Thủy: Tải về

13/ Quyết định số 2486, hộ ông Võ Chỉ: Tải về

14/ Quyết định số 2487, hộ ông Võ Chỉ: Tải về

15/ Quyết định số 2488, hộ ông Võ Chỉ: Tải về

16/ Quyết định số 2489, hộ bà Huỳnh Thị Sương: Tải về

17/ Quyết định số 2490, các hộ Đinh Sửu (C), ĐInh Khoa, Đinh Thị Mỹ, Đinh Thị Loan: Tải về

18/ Quyết định số 2491, các hộ Phạm Hữu (C), Phạm Ngọc Nhiên, Phạm Thị Thơm, Phạm Thị Minh Thoa: Tải về

19/ Quyết định số 2492, các hộ Phạm Hữu (C), Phạm Ngọc Nhiên, Phạm Thị Thơm, Phạm Thị Minh Thoa: Tải về

20/ Quyết định số 2493, các hộ Phạm Hữu (C), Phạm Ngọc Nhiên, Phạm Thị Thơm, Phạm Thị Minh Thoa: Tải về

21/ Quyết định số 2494, hộ ông Huỳn Lưu: Tải về

22/ Quyết định số 2495, hộ ông Huỳn Lưu: Tải về

23/ Quyết định số 2496, hộ ông Huỳn Cường: Tải về

24/ Quyết định số 2497, hộ ông Huỳn Cường: Tải về

25/ Quyết định số 2498, hộ ông Huỳn Ánh: Tải về

26/ Quyết định số 2499, hộ ông Đinh Bi: Tải về

27/  Quyết định số 2500, hộ ông Nguyễn Tấn Lương và bà Nguyễn Thị Kim Luôn: Tải về

28/ Quyết định số 2501, hộ bà Nguyễn Thị Thanh Nga: Tải về

29/ Quyết định số 2502, hộ ông Đinh Bấm: Tải về

30/ Quyết định số 2503, hộ bà Nguyễn Thị Thu Thảo: Tải về

31/ Quyết định số 2504, hộ ông Nguyễn Trọng Khả: Tải về

32/ Quyết định số 2505, hộ bà Đỗ Thị Kim Yên: Tải về

33/ Quyết định số 2506, hộ ông Nguyễn Thế Khai: Tải về

34/  Quyết định số 2507, hộ bà Nguyễn Thị Thu Thảo: Tải về

35/  Quyết định số 2508, hộ bà Nguyễn Thị Thu Thảo: Tải về

36/ Quyết định số 2509, hộ ông Đinh Bấm: Tải về

37/ Quyết định số 2510, hộ ông Đinh Bấm: Tải về

38/ Quyết định số 2511, hộ ông Đinh Bấm: Tải về

39/ Quyết định số 2512, hộ ông Đinh Bấm: Tải về

40/ Quyết định số 2513, hộ bà Nguyễn Thị Thanh Nga: Tải về

41/  Quyết định số 2514, hộ ông Nguyễn Tấn Lương và bà Nguyễn Thị Kim Luôn: Tải về

42/ Quyết định số 2515, hộ bà Nguyễn Thị Thanh Nga: Tải về

43/ Quyết định số 2516, hộ bà Nguyễn Thị Thanh Nga: Tải về

44/ Quyết định số 2517, hộ ông Nguyễn Tấn Lương và bà Nguyễn Thị Kim Luôn: Tải về

45/ Quyết định số 2518, hộ ông Nguyễn Tấn Lương và bà Nguyễn Thị Kim Luôn: Tải về

46/ Quyết định số 2519, hộ ông Nguyễn Tấn Lương và bà Nguyễn Thị Kim Luôn: Tải về

47/ Quyết định số 2520, hộ ông Nguyễn Tấn Lương và bà Nguyễn Thị Kim Luôn: Tải về

48/ Quyết định số 2521, hộ ông Nguyễn Tấn Lương và bà Nguyễn Thị Kim Luôn: Tải về

49/ Quyết định số 2522, hộ ông Nguyễn Tấn Lương và bà Nguyễn Thị Kim Luôn: Tải về

50/ Quyết định số 2523, hộ ông Nguyễn Tấn Lương và bà Nguyễn Thị Kim Luôn: Tải về

51/ Quyết định số 2524, hộ ông Nguyễn Tấn Lương và bà Nguyễn Thị Kim Luôn: Tải về

52/ Quyết định số 2525, hộ ông Nguyễn Tấn Lương và bà Nguyễn Thị Kim Luôn: Tải về

53/ Quyết định số 2526, hộ ông Đinh Bi:  Tải về

54/ Quyết định số 2527, hộ ông Đinh Bi:Tải về

55/ Quyết định số 2529, hộ ông Huỳnh Ánh: Tải về

56/ Quyết định số 2530, hộ ông Huỳnh Ánh: Tải về

57/ Quyết định số 2531, hộ bà Ngô Thị Kỉnh: Tải về

58/ Quyết định số 2532, hộ ông Đinh Cư: Tải về

59/ Quyết định số 2533, hộ bà Ngô Thị Kỉnh: Tải về

60/ Quyết định số 2534, hộ bà Văn Thị Quắn (C), Trần Quang, Trần Thị Quyên: Tải về

61/ Quyết định số 2535, hộ bà Võ Thị Nhuộm (C), Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Cộng, Nguyễn Đức Tâm: Tải về

62/ Quyết định số 2536, hộ ông ĐInh Khoa: Tải về

63/ Quyết định số 2537, hộ bà Nguyễn Thị Hường (C), con ĐInh Thị Nghề, ĐInh Thị Dớt, Đinh Thị DIệu: Tải về

64/ Quyết định số 2538, hộ Đặng Lẻo: Tải về

65/ Quyết định số 2539, hộ ông Võ Triều (C), Võ Lắm, Võ Lân, Võ Lượng, Võ Thị Lan: Tải về

66/ Quyết định số 2540, hộ ông Võ Triều (C), Võ Lắm, Võ Lân, Võ Lượng, Võ Thị Lan: Tải về

67/ Quyết định số 2541, hộ Lê Thị Chắc (C), Đào Duy Phượng, Đào Duy Sơn, Đào Thị Cúc: Tải về

68/  Quyết định số 2542, hộ ông Lê Duy Hải: Tải về

69/  Quyết định số 2543, hộ ông Lê Duy Hải: Tải về

70/  Quyết định số 2544, hộ ông Lê Duy Hải: Tải về

Tin mới
Tin nổi bật
QR